Loading...
Rozhovory

Rozhovor o funkčnosti aplikace Pomáhej pohybem, ale také o dalších užitečných projektech nadace ČEZ

Nikol Krištofová.

V rozhovoru s Danielem Novákem jsme se dozvěděli, jaké užitečné projekty nadace ČEZ má. Například během jarní karantény pomohla 651 projektům. Přiblížíme Vám i úspěšnost projektu Pomáhej pohybem, do kterého se může zapojit každý. Díky využívání aplikace se vybralo již 111,5 milionu korun na podporu projektů.

Nadace ČEZ funguje již mnoho let, na jaké projekty je především zaměřena?
Nadace ČEZ funguje už 18 let. Od roku 2002 podpořila vybudování více než 600 Oranžových hřišť, vysazení stovek alejí a bezpečně osvětlila na dvě stovky přechodů po celé České republice. Podpořila také téměř 11 tisíc dalších projektů, které zlepšují kvalitu života obyvatel ve všech regionech. Pomáhala i v době jarní karantény, kdy se ve zrychleném režimu snažila zmírňovat dopady koronavirové krize – během pár týdnů podpořila 651 projektů za bezmála 31 milionů korun. 

A na co dalšího se během roku zaměřujete?
Běží například grantové programy Podpora regionů, Oranžové hřiště nebo na jaře a na podzim probíhá výsadba stromů a v první polovině každého roku je možné podat žádost o Oranžový přechod. Dalším oblíbeným projektem je Oranžové kolo – putovní speciálně upravené trenažéry jsou prostředkem k podpoře místních organizací se zapojením široké veřejnosti, kde každá odšlapaná minuta pomáhá.

Nově spouštíme grantový program Neziskovky, který je zaměřený na organizace, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti. Dále jsou to projekty jako Zaměstnanecké granty, ve kterých nadace podporuje činnost neziskových organizací. Zaměstnanci skupiny ČEZ přispívají lidem v těžké životní situaci na charitativní předvánoční akci Plníme přání a my tuto částku tradičně zdvojnásobujeme.

Podle čeho se určuje, které konkrétní projekty budou podpořeny?
Každý měsíc se vyhodnocují stovky došlých žádostí a správní rada nadace ČEZ vybírá projekty, které budou podpořeny. Mezi základní kritéria patří například kvalita a všeobecná prospěšnost projektu.

Finančně byl podpořen například projekt Oranžové učebny, o co konkrétně se jedná?
Oranžovou učebnu mohou získat základní a střední školy s aktivními žáky a učiteli.  Oranžová učebna je totiž odměnou za účast v matematicko-fyzikálních olympiádách a také za výhru v anketě Zlatý Amos pro nejoblíbenějšího učitele fyziky. Školy mohou takto získat nadační příspěvek 200 tisíc korun na vybavení učeben pro výuku přírodovědných předmětů jako je fyzika, chemie či matematika. V moderně vybavené třídě se lépe učí studentům i učitelům.

Nadace ČEZ vytvořila i aplikaci Pomáhej pohybem, kdy vznikla první myšlenka?
V roce 2014 jsme si dali za úkol vytvořit nástroj, který by motivoval širokou veřejnost k aktivnímu pohybu. Vzhledem k projektům, kterým se nadace věnuje, vyvstala myšlenka propojení radosti ze zdravého pohybu s dobrým pocitem pomoci druhým. Právě pomoc druhým je principem EPPky – tak aplikaci Pomáhej pohybem „podomácku“ říkáme. Když jsme v květnu 2015 EPPku spouštěli, netušili jsme, že si během tak krátké doby získá oblibu takového množství lidí. S EPPkou totiž může pomáhat každý – jak profesionální sportovci a sportovní nadšenci, tak i třeba děti na hřišti, maminky s kočárky, handicapovaní nebo senioři na vycházce v parku. EPPka nám potvrdila, že pomoc je nejlepším hnacím motorem a odměnou.

Co bylo hlavním účelem aplikace Pomáhej pohybem?
Účelem aplikace je pomoci charitativním projektům za podpory široké veřejnosti. Projekty jsou z různých oblastí – například pomoc potřebným či handicapovaným, ochrana životního prostředí, pomoc neziskovým organizacím, podpora kultury, sportu, volnočasových aktivit, zvířecích útulků nebo třeba výcvik asistenčních psů.

Hlavním principem, na kterém je EPPka postavena, je právě ta skvělá myšlenka propojení pohybu a pomoci druhým. Pro uživatele aplikace je odměnou to, že mohou pomáhat tam, kde je to potřeba třeba jen tím, že se hýbou a sportují. 

Můžete nám přiblížit, jak konkrétně aplikace funguje?
Aplikace zaznamenává aktivní pohyb uživatele (např. chůzi, běh, jízdu na kole atd.). Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti generuje aplikace body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol či obcí. 

Uživatelé si v aplikaci sami vybírají, komu chtějí svými nasbíranými body pomoci – ať už znevýhodněným spoluobčanům, zvířátkům, lokálním projektům či životnímu prostředí. Možností je nepřeberné množství a projekty, ze kterých mohou uživatelé EPPky vybírat, jsou v pravidelných intervalech aktualizovány. Obvykle se podaří potřebné body pro naplnění každého z projektů nasbírat během několika dní. Finanční prostředky přepočtené z vysportovaných bodů v aplikaci pak vyplácí projektům Nadace ČEZ.

Kolik projektů bylo již zrealizovaných díky aplikaci?
Za dobu fungování podpořili uživatelé svým pohybem přes 1500 projektů za více než 111,5 milionu korun. Aby bylo to množství lépe představitelné, tak můžeme zmínit pár zajímavostí – uživatelé EPPky chůzí, během, jízdou na kole, běžkách, nebo třeba v kajaku překonali za pět let trasu dlouhou přes 32 milionů kilometrů, To odpovídá zhruba polovině vzdálenosti ze Země na Mars. Pravidelní i příležitostní sportovci strávili s aplikací dohromady více než 25 milionů hodin. Pokud by si aplikaci člověk zapnul každý den na hodinu, zpětně by se dostal až někam k roku 850 před Kristem do doby, kdy Homér napsal Illias a Odysseu.

Jaká kritéria musí projekty splnit, aby byly zařazeny do aplikace?
Aplikace EPP nemá samostatný nadační grantový program, tudíž se do ní nelze přihlásit.  Projekty do EPPky vybírá správní rada nadace ČEZ ze všech došlých žádostí ve všech grantových řízení. Každá z žádostí musí splňovat podmínky příslušného programu. Zjednodušeně se dá říci, že do EPPky míří takové projekty, které dávají v souladu s jejím principem a filozofií smysl.

Jaká byla odezva uživatelů na tento nápad a kolik se jich již připojilo k získávání bodů?
Když jsme v květnu 2015 aplikaci spouštěli, prvním cílem bylo získat do konce roku 50 tisíc uživatelů. Tento cíl se podařilo naplnit asi za měsíc po spuštění. Ta neskutečná vlna pozitivní odezvy nás naprosto ohromila. Dnes, po pěti letech fungování, už má EPPka přes 450 tisíc uživatelů. Jsme nadšení, že jsme umožnili skloubit sport a pozitivní motivaci pomoci druhým. Uživatelé nám zasílají spousty krásných fotek svých sportovních aktivit s EPPkou. Jejich radost z pohybu a pomoci je pro nás v naší práci velkou motivací. Nedávno byl dokonce proveden průzkum. 

Tak můžete nám prosím pro zajímavost uvést nějaká konkrétní čísla?
Určitě ano, 93 % uživatelů aplikace by ji doporučilo svým rodinám, přátelům nebo známým. 86 % uživatelů hodnotí kladně jednoduchost a intuitivní ovládání. A dokonce 83 % uživatelů vnímá aplikaci jako unikátní svého druhu na českém trhu.

Chystá nadace ČEZ do budoucna i nějaké další aplikace či projekty jako Pomáhej pohybem?
Na letošek si Nadace ČEZ přichystala novinku, a to možnost rozšíření mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem pro Apple watch a další vybrané chytré hodinky. Tato aktualizace je již k dispozici všem uživatelům naší aplikace.